logo
Miszewo, ul. Księdza Franciszka Okroya 22
poniedziałek – piątek 8.00-18.00, sobota 9.00-14.00
tel. 58 684 85 49,606 794 329, 503 448 695
e-mail:
 

 

WIEDZA O LPG - Publikacje


 
karty płatnicze

Samochód używany z instalacją gazową. Jak dobrze kupić

W praktyce najdotkliwsze błędy, jakie popełniane są przy zakupie samochodu z gazem nie są związane z funkcjonowaniem instalacji, tylko z dokumentami a raczej - z ich brakiem. Dotyczy zarówno używanych samochodów, które jeździły po naszych drogach wcześniej, jak i tych, które miały być zarejestrowane w Polsce po raz pierwszy. Kupującej używany samochód z instalacją gazową należy sprawdzić:
 1. Kompletność dokumentacji:
  1. wpis w dowodzie rejestracyjnym auta o przystosowaniu do zasilania gazem;
   • obowiązkowo powinna znajdować się adnotacja „Przystosowany do zasilania gazem” lub „Gaz” bądź też „LPG” czy „CNG”;
   • bez takiego wpisu poruszanie się pojazdem wyposażonym w instalację gazową jest niedopuszczalne a w czasie rutynowych kontroli można utracić dowód rejestracyjny i otrzymać mandat.
Właściciel lub upoważniony użytkownik samochodu, w którym zamontowano instalację gazową zobowiązany jest do uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym, (wpisy te są dokonywane w Wydziałach Komunikacji) w ciągu 30 dni od daty montażu instalacji. Jeśli tego obowiązku nie dopełnił w wymaganym terminie, to po jego upływie konieczne może byc przeprowadzenie badania instalacji gazowej (które wymaga badania całego auta) na stacji kontroli pojazdów (SKP).
  1. certyfikat na zbiornik gazu;
   • jest to dokument, potwierdzający badanie techniczne, wydawany przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny – wcześniej KDT), na okres 10 lat od daty produkcji zbiornika;
   • jest wymagany przy badaniu diagnostycznym auta na SKP;
   • w przypadku braku certyfikatu na zbiornik wyprodukowany w Polsce, producenci wystawiają duplikaty potwierdzające badania techniczne, cena duplikatu od 30-50 zł..;
   • w przypadku gdy samochód został sprowadzony z zagranicy z zamontowaną już instalacja gazową a dany producent nie został dopuszczony w Polsce przez TDT, to pozostaje tylko wymiana takiego zbiornika na nowy.

   Można się pokusić o zlecenie indywidualnego badania w TDT, ale wymaga to czasu i przejścia odpowiedniej procedury (konieczność demontażu zbiornika, próba szczelności, ponowny montaż, itd, itp..).
 1. Jakie dokumenty powinien otrzymać kupujący od sprzedającego auto na gaz, jeśli w dowodzie rejestracyjnym nie ma wymaganej adnotacji o przystosowaniu do zasilania gazem ?
   • wyciąg ze świadectwa homologacji (na formacie kartki A4) wydany przez zakład montażu zgłoszony oficjalnie do sieci dealerskiej instalatora (firmy posiadającej stosowną homologacje);
   • koniecznie należy sprawdzić czy został wydany właśnie do tego auta oraz czy podane na nim dane zbiornika odpowiadają danym z certyfikatu zbiornika;
   • faktura na montaż instalacji gazowej wystawiona przez zakład, który dokonał montażu;
   • certyfikat na zbiornik, koniecznie należy porównać dane (szczególnie numery i datę produkcji) z certyfikatu z numerami na tabliczce znamionowej zbiornika;
   • książka gwarancyjna oraz ewidencja przeglądów (dotyczy instalacji z gwarancją na montaż).

 2. Aktualne wymagania techniczne zbiornika.
   • zbiornik musi mieć aktualne badanie techniczne, które wydawane jest przez producenta na okres 10 lat od daty produkcji zbiornika (data ważności badania technicznego znajduje się na tabliczce znamionowej zbiornika);
   • aktualne dopuszczenia Transportowego Dozoru Technicznego (znak TDT – wcześniej KDT – powinien znajdować się na tabliczce znamionowej zbiornika)
   • posiadać homologację na zgodność z Regulaminem 67R01 EKG ONZ (dla zbiorników LPG) lub z Regulaminem 110 EKG ONZ (dla butli na metan) – numer homologacji znajduje się na tabliczce znamionowej zbiornika.
W wypadku braku wymagań technicznych najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wymiana zbiornika na nowy. Montując nowy zbiornik otrzymuje się certyfikat potwierdzający jego aktualne badania techniczne, na 10 lat od daty produkcji zbiornika,w przypadku polskich producentów lub 5 lat zbiorników importowanych. Jak eksploatować samochód z instalacją gazową?
 1. Gdzie szukać informacji o zbiorniku gazu ?

Strzałka wskazuje lokalizację tabliczki znamionowej na zbiorniku zamontowanym w miejscu koła zapasowego)
Tabliczka znamionowa zbiornika LPG (POLMOCON z zakreśleniem).
A - data ważności badania technicznego;
B - dopuszczenie Transportowego Dozoru Technicznego (znak TDT);
C - homologacja na zgodność z Regulaminem 67R01 EKG ONZ (dla zbiorników LPG);
D - Producent;
E - wymiary zbiornika;
F - pojemność.
Chociaż odnalezienie daty produkcji, wśród wielu innych oznaczeń zbiornika nie jest łatwe, to jednak warto podjąć próbę wczytania się w tabliczkę znamionową, żeby ustrzec się od nieprzewidzianego wydatku na nowy zbiornik lub ewentualnie uzyskać troszkę niższą cenę na kupowany samochód z gazem. 5. Funkcjonowanie auta na gazie. Najkorzystniej wykonać test drogowy – na benzynie oraz na gazie (różne prędkości, zatrzymywanie, ruszanie, przyspieszanie, zwalnianie). Kupując samochód z zamontowaną instalacją gazową powinniśmy mieć na uwadze, że jest to pojazd dwupaliwowy i trzeba zapewnić w pierwszej kolejności prawidłową pracę silnika na benzynie, aby mógł poprawnie pracować i osiągać pełną moc w czasie jazdy na gazie! Nie zapominajmy, że samochód kupujemy wyłącznie dla siebie. Mamy zatem prawo wybrać go po swojemu, bez oglądania się na krążące w społeczeństwie stereotypy. Warto więc skorzystać z porad, bo wielu dotkliwych problemów można uniknąć jeszcze przed zakupem wymarzonych „czterech kółek”.
Oczywiście nie uda się całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakupem używanego samochodu w tym także z instalacją gazową, jednak mam nadzieję, że dzięki udzielonym Państwu wskazówkom, ryzyko to zostanie ograniczone do minimum. Autor:
mgr inż. Dariusz Wnuk
założyciel i właściciel firmy Eko-Pal
 1. Jak dobrze wybrać instalację gazową?
 2. Instalacje IV generacji
 3. Jak eksploatować samochód z instalacją gazową?
 4. Na wakacje z LPG