logo
Miszewo, ul. Księdza Franciszka Okroya 22
poniedziałek – piątek 8.00-18.00, sobota 9.00-14.00
tel. 58 684 85 49,606 794 329, 503 448 695
e-mail:
 

 

PORADY - generacje instalacji LPG


 
karty płatnicze

I generacja

Do samochodów wyposażonych w gaźnik, wtrysk jednopunktowy lub wielopunktowy bez katalizatora.W tych systemach LPG w fazie ciekłej przechodzi ze zbiornika gazu poprzez wielozawór do reduktora-parownika (gdzie zostaje podgrzany przez wodzę pochodzącą z układu chodzenia) i przechodzi z fazy płynnej w fazę lotną i jest gotowy do zmieszania się z powietrzem. Dalej gaz dostaje się poprzez ręczny stałowartościowy regulator dawki gazu (register) do miksera. Powstała w mikserze mieszanka powietrzno-gazowa dostaje się do kolektora ssącego skąd poprzez zawory ssące dostaje się do cylindra. W układach I generacji nie możliwości dostosowania układu zasilania do aktualnego sposobu pracy silnika (wzbogacenie mieszanki przy przyspieszaniu, odcinanie dopływu gazu przy zwalnianiu itp.).

II Generacja

Do samochodów wyposażonych w jedno i wielopunktowy wtrysk benzyny z katalizatorem (i z sondą lambda).W takich pojazdach nie wolno stosować systemów I generacji ponieważ grozi to uszkodzeniem katalizatora. Urządzenia te posiadają dodatkową elektronikę współpracującą z oryginalnymi czujnikami, które znajdują się na silniku. W tym układzie, podobnie jak w układach I generacji, gaz w fazie ciekłej dostaje się do reduktora-parownika, gdzie przechodzi w fazę lotną. Następnie gaz dostaje się poprzez regulator dawki gazu (attuator) do miksera. Sterowanie ilością podawanego gazu odbywa się za pomocą elektronicznego układu sterującego który decyduje o składzie mieszanki powietrzno-gazowej na podstawie odczytu oryginalnych czujników znajdujących się na silniku.

IV Generacja Wtrysk sekwencyjny,

do samochodów wyposażonych w wielopunktowy wtrysk benzyny z katalizatorem (i z sondą lambda oraz system diagnostyki pokładowej - EOBD lub OBDII). Jest to bardzo nowoczesna konstrukcja, w której wyeliminowane zostały różnice w dynamice i mocy silnika zasilanego gazem i zasilanego benzyną. W układzie tego typu wtryskiwacz gazu działa bardzo podobnie do wtryskiwacza benzyny. Z reduktora-parownika gaz doprowadzony jest do wtryskiwaczy SGI zamontowanych na dolocie kolektora ssącego każdego cylindra. Komputer oblicza moment otwierania wtryskiwacza i czas trwania wtrysku dla każdego cylindra osobno. Dzięki temu niemal całkowicie wyeliminowana zostaje różnica w osiągach i dynamice silnika po przełączeniu zasilania na gaz, samochód uzyskuje znakomitą charakterystykę jezdną. Systemy IV generacji dają następujące korzyści: brak odczuwalnej różnicy pomiędzy zasilaniem gazowym i benzynowym, pełną integracja z benzynowym systemem zasilania bez potrzeby stosowania emulatorów (sterowanie wtryskiwaczami gazowymi odbywa się na podstawie sygnałów sterujących wtryskiwaczami benzynowymi),nie ma ryzyka cofnięcia się płomienia w układzie dolotowym (możliwość bezpiecznego stosowania w samochodach wyposażonych w plastikowe kolektory ssące),niska emisja szkodliwych dla zdrowia składników spalin (bezproblemowe spełnienie wymagań norm Euro 3 i Euro 4),automatycznie przejście z zasilania benzynowego na gazowe (po osiągnięciu odpowiedniej temperatury silnika), oraz automatyczne przejście z zasilania gazowego na benzynowe po wyczerpaniu się gazu.

Wtrysk bezpośredni,

o samochodów wyposażonych w bezpośredni wtrysk benzyny. Bezpośrednio do komory spalania w silniku.