logo
Miszewo, ul. Księdza Franciszka Okroya 22
poniedziałek – piątek 8.00-18.00, sobota 9.00-14.00
tel. 58 684 85 49,606 794 329, 503 448 695
e-mail:
 

 

WIEDZA O LPG - PORADY - podstawowe pojęcia związane z LPG


 
karty płatnicze

Akcyza na LPG - wysokość akcyzy na lpg pozostała bez zmian i obecnie wynosi 695 zł od tony gazu (1 kg gazu to 1,78 litra) - tj. 39 groszy na litr.

Attuator - (regulator przepływu) jest elementem układu sterującego ilością gazu. Jego zadaniem jest regulowanie ilości gazu zasysanego przez mikser. CNG - Compressed Natural Gas (sprężony gaz ziemny, metan) jest to paliwo - gaz ziemny w postaci sprężonej do ciśnienia 20-25 MPa. Służy do napędu pojazdów silnikowych zarówno z zapłonem iskrowym jak i z samoczynnym. Na świecie jeździ ponad 4 miliony samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Funkcjonuje ponad 8000 stacji zasilanych tym paliwem. Jednostką rozliczeniowa jest Nm3 - normalny metr sześcienny (oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325kPa i temperaturze 0C°)Wartość energetyczna 1 m3 w warunkach normalnych (Nm3) jest w przybliżeniu równa 1 litrowi benzyny. Masa 1 Nm3 gazu ziemnego wynosi w przybliżeniu 0,7 kg i jest uzależniona od składu gazu.

Elektrozawór - urządzenie elektromagnetyczne, które otwiera lub zamyka przepływ gazu. LPG trafia do elektrozaworu gazu w stanie ciekłym. Najpierw wpływa do komory odstojnikowej umieszczonej w dolnej części. Stąd przepływa przez filtr do górnej części, gdzie znajduje się tłoczek otwierający i zamykający przepływ gazu. Tłoczek zmienia swoje położenie (zamyka lub otwiera) w wyniku zmian napięcia na cewce elektrycznej, przy czym:

 • zawór jest zamknięty, jeśli na cewce zaworu nie ma napięcia
 • zawór jest otwarty i umożliwia przepływ gazu, gdy na cewce zaworu jest napięcie.
Na zaciskach cewki nie występuje napięcie, kiedy kluczyk zapłonu w samochodzie jest wyłączony lub przełącznik sterujący jest w pozycji "BENZYNA". Wówczas tłoczek dociskany przez sprężynę zamyka dopływ gazu. Napięcie występuje przy pracującym silniku i przełączniku w pozycji "GAZ". Pole elektromagnetyczne wytworzone wewnątrz cewki przemieszcza wtedy tłoczek pokonując siłę sprężyny co otwiera zawór. Gaz przedostaje się wówczas przez elektrozawór do reduktora-parownika.

Euroconector to zunifikowane złącze (wlew gazu w aucie, pistolet do napełniania na stacji autogazu) przeznaczone do tankowania LPG do pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.
Podstawowe zalety Euroconectora to:

 • szybsze tankowanie niż w dotychczas stosowanych rozwiązaniach (oszczędność czasu)
 • zmniejszenie do minimum upływu gazu na zewnątrz podczas operacji tankowania (załączanie, odłączanie pistoletu), zwiększenie bezpieczeństwa tankowania
 • możliwość samoobsługi na stacjach autogazu (zmniejszenie kosztów i obniżenie ceny)
 • łatwe posługiwanie się przez osobę tankującą (uproszczenie tankowania)
 • zunifikowanie złącza tankowania w wielu krajach stosujących autogaz

Butla - zobacz pojęcie: "Zbiornik paliwa gazowego"

Filtr fazy ciekłej - gaz w fazie ciekłej przewodem gazowym dociera do reduktora-parownika w którym zachodzi proces filtracji gazu w fazie ciekłej a nastepnie następuje proces zmiany skupienia gazu z fazy ciekłej na gazową.

Filtr fazy lotnej - umieszczony jest na przewodzie gazowym między reduktorem (parownikiem) a wtryskiwaczami gazowymi, filtruje gaz w fazie lotnej, występuje w systemach sekwencyjnego wtrysku gazu.

Kolektor ssący - element układu dolotowego silnika doprowadzający powietrze do poszczególnych cylindrów, może być wykonany np. z aluminium, tworzywa sztucznego (plastikowy kolektor ssący). LPG - Liquefied Petroleum Gas (płynny gaz ropopochodny) to mieszanina propanu-butanu nazywana też autogazem (chyba najpopularniejszy termin w Polsce). Wytwarzany jest najczęściej w procesach krakingu katalitycznego oraz pirolizy olefinowej. Autogaz jest uznany w Unii Europejskiej za paliwo ekologiczne, a wymagania europejskie na LPG są zawarte w dokumencie normalizacyjnym CEN2 (Europejski Komitet Normalizacyjny), sygnowanym PN-EN 589:2004. Stosunek propanu do butanu w LPG jest zależny od pory roku, ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej prężności. Tak naprawdę Norma Europejska przewiduje cztery rodzaje mieszaniny, a wybór odpowiedniej uwarunkowany jest wyłącznie strefą klimatyczną. W Polsce, zgodnie z tą normą, tylko na okres zimowy (czyli od 1 listopada do 31 marca), przewidziano mieszankę A o wyższej zawartości propanu.

LNG - Liquefied Natural Gas (skroplony gaz ziemny)

Metan - sprężony gaz ziemny - patrz "CNG"

NGV - NATURAL GAS for VEHICLES Symbol oznaczający pojazdy napędzane gazem ziemnym (od angielskiego terminu - gaz ziemny dla pojazdów)

Reduktor - (inaczej: parownik) Zasadniczymi funkcjami tego urządzenia jest zmiana stanu skupienia LPG z ciekłego na gazowy przez rozprężenie go w ogrzewanej komorze oraz utrzymywanie założonego ciśnienia na wyjściu z urządzenia lub założonego natężenia przepływu w funkcji ciśnienia na wyjściu gazu z urządzenia.

Silnik krokowy - patrz "attuator"

Wlew gazu - wyposażony jest w zawór kulowy jednokierunkowy. Po zamocowaniu specjalnego pistoletu do tankowania, który szczelnie przylega do gniazda wlewu, pod wpływem ciśnienia z dystrybutora gaz napełnia zbiornik. Gaz nie wylewa się po odłączeniu pistoletu, ponieważ zostaje zamknięty zawór zwrotny (stalowa kulka) znajdujący się w wlewie. Celem zabezpieczenia wlewu przed zanieczyszczeniami stosuje się wkręcany plastikowy korek, połączony paskiem z pojazdem.

Zbiornik paliwa gazowego (zbiornik LPG) - zbiornik przeznaczony do przechowywania paliwa LPG.
Do zabudowy samochodu stosowane są dwa rodzaje zbiorników:

 • Zbiornik walcowy - zbiornik w kształcie walca (D =270 -360 mm), może być montowany w poprzek lub wzdłuż osi pojazdu (L= 400 -1200 mm),wielkość (pojemność) dobierana zależnie od rozmiarów bagażnika, możliwości technicznych zabudowy i od potrzeb klienta.
 • Zbiornik toroidalny - zbiornik w kształcie koła pojazdu, montowany w miejscu koła zapasowego w podłodze bagażnika lub podwieszany do podwozia pojazdu, wielkość dobierana jest w zależności od rozmiarów wnęki na koło zapasowe, możliwości technicznych zabudowy i od potrzeb klienta

  Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Zapraszam

mgr inż.Dariusz Wnuk