logo
Miszewo, ul. Księdza Franciszka Okroya 22
poniedziałek – piątek 8.00-18.00, sobota 9.00-14.00
tel. 58 684 85 49,606 794 329, 503 448 695
e-mail:
 

 

OFERTA


 
karty płatnicze

Kiedy stosujemy sekwencyjny wtrysk gazu?

Instalacja IV generacji tzw. sekwencyjny wtrysk gazu przeznaczona jest do samochodów wyposażonych w wielopunktowy wtrysk benzyny z system diagnostyki - EOBD lub OBDII. To bardzo nowoczesna konstrukcja, w której wyeliminowano różnice w dynamice i mocy silnika zasilanego gazem i benzyną. W układzie tego typu wtryskiwacz gazu działa bardzo podobnie do wtryskiwacza benzyny. Z reduktora - parownika gaz doprowadzony jest do wtryskiwaczy SGI zamontowanych na dolocie kolektora ssącego każdego cylindra. Komputer oblicza moment otwierania wtryskiwacza i czas trwania wtrysku dla każdego cylindra osobno. Dzięki temu niemal całkowicie wyeliminowana zostaje różnica w osiągach i dynamice silnika po przełączeniu zasilania na gaz, samochód uzyskuje znakomitą charakterystykę jezdną.    Korzyści:
 • brak odczuwalnej różnicy pomiędzy zasilaniem gazowym i benzynowym;
 • pełna integracja z benzynowym systemem zasilania bez potrzeby stosowania emulatorów (sterowanie wtryskiwaczami gazowymi odbywa się na podstawie sygnałów sterujących wtryskiwaczami benzynowymi);
 • nie ma ryzyka cofnięcia się płomienia w układzie dolotowym (możliwość bezpiecznego stosowania w samochodach wyposażonych w plastikowe kolektory ssące);
 • niska emisja szkodliwych dla zdrowia składników spalin (bezproblemowe spełnienie wymagań norm Euro 3 i Euro 4);
 • automatycznie przejście z zasilania benzynowego na gazowe (po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i obrotów silnika);
 • oraz automatyczny powrót na zasilnie benzynowe w przypadku braku gazu.
Jeżeli interesuje Cię cena instalacji gazowej możesz stąd od razu przejść na stronę z formularzem i przesłać do nas zapytanie ZAMÓW AKTUALNĄ WYCENĘ !

Zainteresowanym polecam szersze informacje o sekwencyjnym wtrysku gazu zamieszczone poniżej:
 • ogólna budowa;
 • ogóle zasady działania;
 • zasady doboru wielkości dawki gazu;
 • eksploatacji pojazdu;
Ogólna budowa gazowego układu zasilania E.S.I. – LPG ( Elpigaz Sequential Injection). rozmieszeneie elementów SGI
Rozmieszczenie elementów instalacji E.S.I. w pojeździe.
a) elementy do napełniania i magazynowania LPG (tył instalacji)
 • wlewu gazu (1)
 • wyposażenia zbiornika (wielozaworu (2) z obudową)
 • zbiornika na gaz (3) – LPG
b) motor kitu – zestawu elementów instalowanych w komorze silnika (przód instalacji)
 • reduktora-parownika (6, 6A) zintegrowanego z elektrozaworem gazu i z filtrem LPG (fazy płynnej) lub występującymi oddzielnie
 • filtra szeregowego fazy lotnej gazu (7)
 • wtryskiwaczy gazu (9, 9A, 9B)
 • sterownika gazu (ECU GAZ) (5)
 • czujnika ciśnienia
 • magistrali gazu (8) – (w przypadku zastosowania pojedynczych wtryskiwaczy dla każdego cylindra)
c) elementów montowanych w kabinie kierowcy
 • przełącznika benzyna /gaz (4).
Ogólna zasada działania gazowego układu zasilania E.S.I. -LPG ( Elpigaz Sequential Injection). rozmieszeneie elementów SGI w komorze silnika
Rozmieszczenie elementów instalacji E.S.I. w komorze silnika.
1. reduktor-parownik; 2. wtryskiwacze gazu; 3. sterownik wtrysku gazu (ECU Gaz); 4. filtr fazy lotnej gazu; 5. przełącznik benzyna /gaz
1. Po otwarciu elektrozaworu wypływu na wielozaworze , zamontowanym na zbiorniku gazu wskutek panującego w nim ciśnienia, gaz w fazie płynnej przedostaje się przewodem wysokociśnieniowym do reduktora-parownika (1) zintegrowanego z filtrem fazy płynnej LPG i elektrozaworem gazu. 2. Gdy silnik nie pracuje lub jest zasilany benzyną elektrozawór gazu na reduktorze-parowniku (1) oraz elektrozawór wypływu na wielozaworze są zamknięte – wypływ gazu ze zbiornika jest odcięty. 3. Po otwarciu elektrozaworu wypływu na wielozaworze i elektrozaworu gazu na reduktorze- parowniku (1) oraz przez wybranie przełącznikiem (5) zasilania gazem i załączenia zasilania gazem, gaz w fazie płynnej przedostaje się przewodem wysokociśnieniowym do wnętrza reduktora-parownika (1), gdzie wskutek podgrzania (płynem doprowadzonym przewodami z układu chłodzenia silnika) odparowuje a następnie przechodzi w stan lotny. Reduktor w czasie pracy utrzymuje na wyjściu zadane ciśnienie . 4. Gaz w fazie lotnej przepływa z reduktora-parownika przez przewody gazowe, filtr szeregowy fazy lotnej gazu (4), wtryskiwacze (2) i nyple do poszczególnych cylindrów silnika 5. Przełącznik (5) służy do wyboru układu zasilania silnikiem (gazem lub benzyną).
Zasady doboru wielkości dawki gazuE.S.I-LPG( Elpigaz Sequential Injection). Algorytm sterowania wtryskiem gazu do silnika, (tak samo jak dla wtrysku benzyny) w celu uzyskania odpowiedniej mocy i spełnienia wymogów emisji spalin, wymaga uwzględnienia szeregu parametrów mających wpływ na skład mieszanki paliwowo-powietrznej w całym zakresie pracy silnika (różne stany pracy i różne obciążenia). rozmieszeneie elementów SGI w komorze silnika
Krzywe mocy silnika (moc silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy) dla silnika Peugeot 2,0 mierzone na hamowni podwoziowej.
Zasadnicza ilość paliwa wtryskiwana do poszczególnych cylindrów zależy od ilości powietrza zasysanego przez silnik, temperatury powietrza, temperatury silnika oraz szeregu innych parametrów. Następnie korygowana jest w zależności od wskazań z sondy (sond) lambda, czujnika TPS, itp. W systemach wtrysku gazu E.S.I. (firmy ELPIGAZ) dla wyznaczania wielkości dawki paliwa gazowego jakie ma zostać doprowadzone do danego cylindra korzysta się z algorytmu bazującego na czasie otwarcia wtryskiwaczy benzyny poszczególnych cylindrów.
Parametry niezbędne do funkcjonowania E.S.I.:
 • pomiar czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych (Tb- benzyna);
 • prędkość obrotowa silnika (RPM);
 • temperatura wtryskiwanego gazu (Temp gaz);
 • ciśnienie gazu (Pvap) i podciśnienie w kolektorze ssącym (MAP).
Na podstawie tych danych oraz na bazie wewnętrznego algorytmu obliczany jest czas otwarcia wtryskiwaczy gazu
System doprowadzenia gazu w pobliżu zaworów ssących sgi podłączenie
sekwencyjny wtrysk gazu-podłączenia.
Moment podania gazu do poszczególnych kanałów kolektora ssącego doprowadzających powietrze do poszczególnych cylindrów jest zgodny z sekwencją pracy silnika na benzynie. Miejsce podania gazu do kolektora ssącego jest jak najbardziej to możliwe zbliżone do miejsca wtrysku benzyny dla danego cylindra. Tam gdzie ze względu na konstrukcję kolektora ssącego jest to trudne można zastosować specjalne zestawy nypli umożliwiające wprowadzenie gazu do wnętrza kolektora w wymagane miejsce przy użyciu przewodów elastycznych. Ustalenie czasu otwarcia wtryskiwaczy gazu bazuje na wyznaczeniu funkcji współczynnika przeliczeniowego, której przebieg jest różny dla poszczególnych silników, zastosowanych w nich strategii sterowania wtryskiwaczami benzyny oraz rodzajami wtryskiwaczy gazu. Na podstawie tej funkcji (współczynnika przeliczeniowego) wyznaczany jest czas otwarcia wtryskiwaczy gazu (dla każdego rodzaju inaczej - np. STELLA Verde, Stella I-Plus).
Eksploatacja pojazdu z gazowym układem zasilania E.S.I. -LPG( Elpigaz Sequential Injection). Podczas eksploatacji pojazdu zasilanego gazem niezbędna jest benzyna w zbiorniku w ilości minimum 1/4 pojemności zbiornika dla zapewnienia prawidłowej pracy pompy paliwa samochodu oraz pozostałych elementów układu benzynowego. Wskaźnik ilości paliwa
wskaźnik paliwa
W celu zachowania pełnej sprawności benzynowego systemu zasilania, konieczne jest aby:
 • każde uruchamianie silnika odbywało sie benzynie, co gwarantuje prawidłową pracę silnika natychmiast po rozruchu;
 • przełączenie na zasilanie gazowe odbywało się automatycznie, po upływie zadanego czasu i temperatury;
 • przy braku gazu lub zbyt małym ciśnieniu gazu następował automatyczny powrót na zasilanie benzynowe aby nie dopuścić do pracy silnika na ubogiej mieszance.
Urządzenia IV generacji - sekwencyjne wtryski gazu, zapewniają awaryjne uruchomienie silnika bezpośrednio na gazie (wg instrukcji przełącznika) w przypadku braku możliwości uruchomienia na benzynie. Spadki mocy silnika podczas jego pracy z sekwencyjnym wtryskiem gazu są minimalne i nie przekraczają 5%. W praktyce są to wielkości niezauważalne w warunkach codziennej eksploatacji. Różnica jest natomiast znacząca jeżeli chodzi o koszty paliwa, które na gazie stanowią zaledwie 50% tego co płacimy za benzynę.
ZAMÓW AKTUALNĄ WYCENĘ !
Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.
Na podstawie artykułu:
"Sekwencyjny wtrysk gazu-budowa i działanie" ,Jazda z Grosze nr 2(37) czerwiec 2007
 1. Jak dobrze wybrać instalację gazową?
 2. Samochód używany z instalacją gazową. Jak dobrze kupić?
 3. Jak eksploatować samochód z instalacją gazową?
 4. Na wakacje z LPG